Gesprekstherapie


Gesprekstherapie is simpel gezegd dingen verwerken in therapie door in gesprek te gaan met een therapeut/klinisch psycholoog.


“Begeleiding op maat gebeurt ” in 3 stappen


Stap 1 – Verkennend gesprek
Tijdens dit gesprek leren cliënt en psycholoog elkaar beter kennen.
Zo kan de psycholoog een analyse maken van wat er gaande is en in overleg met jou een aantal voorstellen doen om tot een goed begeleidingsplan te komen.


Stap 2 – Begeleidingsplan
Hoe je begeleiding eruit zal zien, welke technieken we eventueel zouden gebruiken en hoeveel sessies er nodig zijn hangt sterk af van de intensiteit en complexiteit van je probleem. 

Stap 3 – Tussentijdse evaluatie
Regelmatig wordt herbekeken waar je staat in je persoonlijke traject en hoe je probleem/je klacht geëvolueerd is. Zo is er steeds ruimte voor feedback en kan indien nodig de begeleiding een andere richting uitgestuurd worden.


Ook wordt in therapie vaak gewerkt met psycho-educatie . DIt wil zeggen dat ik jou gaan informeren over de aard, de oorzaak, het ontstaan… van je klachten of problematiek. We nemen uitgebreid te tijd om transparante en wetenschappelijke informatie op een eenvoudige wijze uit te leggen, zodat je weet en begrijpt wat er aan de hand is.