Postpartum psychose


Een postpartum psychose ontstaat in de eerste vier weken na de bevalling en in de meeste gevallen zelfs binnen een week na de bevalling. 

De eerste symtomen van een postpartum psychose zijn vaak dat een vrouw slecht slaapt en dat zij prikkelbaar is. Na enkele dagen kan er vervolgens sprake zijn van de volgende verschijnselen:

  • verwardheid
  • hallucinaties (je ziet dingen die er niet zijn)
  • wanen
  • verstoorde kijk op de werkelijkheid
  • wisselend bewustzijn
  • symptomen van manie ofdepressie
  • gedachten overzelfdodingof om de baby iets aan te doen


Ervaar je deze klachten? Er kan voor jou en je baby'tje gezorgd worden om samen uit deze moeilijke periode te komen. Maak gerust een afspraak voor een intakegesprek.